Podstawy prawa

2020L

Kod przedmiotu93S1O-PODP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPrawo a inne normy społeczne. Język prawny a język prawniczy. Norma prawna a przepis prawny. Rodzaje i budowa aktów prawnych. Hierarchia źródeł prawa. Tworzenie prawa. Stosowanie prawa. Wykładnia prawa. Stosunki prawne. Odpowiedzialność prawna.
Opis wykładówŹródła i podstawowe zasady prawa cywilnego. Źródła i podstawowe zasady prawa karnego. Źródła i podstawowe zasady prawa administracyjnego. Źródła i podstawowe zasady prawa żywnościowego. System organów ochrony prawnej.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu głównych gałęzi i instytucji prawa. Zapoznanie studentów z fundamentami prawa cywilnego, karnego i administracyjnego (materialnego i procesowego). Przedstawienie i uporządkowanie podstawowej wiedzy prawniczej związanej z bezpieczeństwem i certyfikacją żywności.
Literatura podstawowa1) Góralczyk W., Podstawy prawa i administracji, Wolters Kluwer, 2019 2) Muras Z. , Podstawy prawa, C.H. Beck, 2011 3) Tomke P., Podstawy prawa, Wydawnictwo Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, 2003 4) Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK, 2016
Literatura uzupełniająca1) Łopatka A., Prawoznawstwo, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, 2001 2) Salamonowicz Z., Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck, 2010 3) Prusak F., Sitarz M., Propedeutyka prawa. Podstawowe zagadnienia, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 2000 4) Dunaj K., Prokop K.,, Prawoznawstwo. Zagadnienia podstawowe, Temida 2, 2017
Uwagi