Podstawy ekonomii

2020Z

Kod przedmiotu93S1O-POE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceEkonomia
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych poję oraz uwarunkowań i zasad gospodarowania.
Opis ćwiczeń 1. Istota ekonomii jako nauki oraz jej relacje z zjawiskami zachodzącymi w realnej gospodarce. 2. Mechanizm rynkowy. 3. Elastyczność popytu i podaży.4. Podstawy teorii konsumenta. 5. Podstawy teorii producenta. 6. Podstawy teorii kosztów. 7.Analiza konkurencji w warunkach różnych struktur rynkowych: konkurencja doskonała oraz monopol pełny. 8.Analiza struktur rynkowych – rynek konkurencji monopolistycznej. 9. Rynek oligopolistyczny. 10. Podział dochodów. 11. Podstawowe kategorie i czynniki wzrostu gospodarczego. 12. Społeczno-ekonomiczne funkcje współczesnego państwa. 13. Fluktuacje gospodarcze i kryzysy. 14. Bezrobocie. 15. Inflacja.
Opis wykładów1. Istota ekonomii jako nauki oraz jej relacje z zjawiskami zachodzącymi w realnej gospodarce. 2. Mechanizm rynkowy. 3. Elastyczność popytu i podaży. 4. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta. 5. Podstawy teorii produceta i koszty w przedsiębiorstwie. 6. Podstawowe kategorie i czynniki wzrostu. 7. Fluktuacje gospodarcze i kryzysy.
Cel kształceniaZdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozumienie kategorii ekonomicznych. Rozwinięcie umiejętności opisu i interpretacji zjawisk zarówno makro- jak i mikroekonomicznych. Przekazanie informacji na temat znaczenia procesów gospodarczych. Nabycie umiejętności wykorzystania podstawowych narzędzi ekonomicznych do opisu realnych problemów ekonomicznych.
Literatura podstawowa1) Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski , Podstawy ekonomii , Wydawnictwo PWN , 2018, s. 704
Literatura uzupełniająca1) Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski , Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania , Wydawnictwo PWN, 2018, s. 300
Uwagi