Praca dyplomowa

2023Z

Kod przedmiotu93S1O-PRD
Punkty ECTS 15
Typ zajęć Pracownia dyplomowa
Przedmioty wprowadzającewszystkie objęte programem studiów
Wymagania wstępne---
Opis ćwiczeńKonsultuje z opiekunem pracy nt. tematu i planu pracy, wykazu piśmiennictwa, treści przygotowanej pracy i jej wniosków; a w pracach eksperymentalnych dodatkowe zapoznanie się z metodologią badań
Opis wykładów---
Cel kształceniaPoznanie i krytyczna analiza specjalistycznej wiedzy z zakresu studiowanego kierunku. Nabycie umiejętności definiowania problemu badawczego; korzystania z aparatury naukowo-badawczej oraz innych metod i narządzi służących praktycznej realizacji tematu. Doskonalenie umiejętności opracowywania wyników badań/doświadczeń/projektów oraz przeglądu literatury fachowej. Nabycie świadomości odpowiedzialności za pracę własną, poszanowanie praw innych osób i kształtowanie relacji interpersonalnych.
Literatura podstawowa1) Różni autorzy , Publikacje naukowe, dowolne, aktualne 2) Różni autorzy , Publikacje branżowe, dowolne, aktualne 3) Różni autorzy, Inne rodzaje materiałów związanych z tematyką pracy dyplomowej, dowolne, aktualne
Literatura uzupełniająca
Uwagi