Prawo żywnościowe

2021Z

Kod przedmiotu93S1O-PRZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńW ramach ćwiczeń studenci realizują zadania, studia przypadku, analizę aktów prawnych w nawiązaniu do wyżej wymienionych treści merytorycznych przedmiotu.
Opis wykładówŹródła prawa żywnościowego, jego przedmiot, definicje, metody regulacji, cechy szczególne, przedmiot i zakres regulacji prawnej, zasady; Pojęcia prawne, instytucje prawa żywnościowego (np. EFSA); Bezpieczeństwo i higiena w produkcji żywności w porządku prawnym; Przekazywanie informacji konsumenckiej związanej z żywnością. System Wczesnego Ostrzegania o Żywności i Paszach Niebezpiecznych; Działalność inspekcyjna w zakresie kontroli bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów; Wymogi prawne dotyczące wprowadzania żywności na rynek, np. zw. z materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, ze stosowaniem substancji dodatkowych do żywności; Podstawowe regulacje z zakresu prawa żywnościowego żywności wysokiej jakości i innych specyficznych grup żywności; Gospodarka odpadami w łańcuchu żywnościowym;
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat obowiązującego prawa żywnościowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Rozwijanie świadomości i odpowiedzialności producentów żywności za życie i zdrowie konsumenta. Rozwijanie umiejętności służących do prawidłowego korzystania z obowiązujących przepisów żywnościowych. Nabycie podstawowych umiejętności prawidłowego funkcjonowania zakładów żywieniowych zgodnie z przepisami prawa żywnościowego.
Literatura podstawowa1) -, FOOD LEX, t. -, PFPŻ, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi