Podstawy towaroznawczej oceny żywności

2021Z

Kod przedmiotu93S1O-PTOZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy żywienia człowieka, Chemia żywności, Analiza sensoryczna
Wymagania wstępneWiedza z zakresu chemii żywności, analizy sensorycznej oraz podstaw żywienia człowieka
Opis ćwiczeńCharakterystyka towaroznawcza oraz towaroznawcza ocena wybranych produktów spożywczych z użyciem metod analitycznych oraz metod analizy sensorycznej. Charakterystyka towaroznawcza mleka i wyrobów mlecznych. Charakterystyka towaroznawcza mięsa i przetworów mięsnych.Charakterystyka towaroznawcza jaj. Charakterystyka towaroznawcza przetworów zbożowych. Charakterystyka towaroznawcza owoców i warzyw oraz ich przetworów. Charakterystyka towaroznawcza tłuszczów roślinnych i produktów do smarowania pieczywa.
Opis wykładówCel, zakres oraz rola towaroznawstwa. Towar jako przedmiot obrotu. Definicja oraz klasyfikacja wyrobów spożywczych. Charakterystyka towaroznawcza wybranych grup produktów spożywczych (np. produkty mleczarskie, wyroby przemysłu mięsnego, tłuszcze roślinne, owoce i warzywa, przetwory zbożowe). Metody kontroli i oceny jakości produktów. Rola opakowania w obrocie towarowym.
Cel kształceniaWykształcenie umiejętności i podstaw teoretycznych w zakresie identyfikacji surowców stosowanych w procesach produkcji żywności oraz zasad wprowadzania wyrobów spożywczych do obrotu. Wykształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie klasyfikacji, normalizacji oraz towaroznawczej oceny jakości surowców i produktów spożywczych przy użyciu technik analitycznych oraz metod analizy sensorycznej. Przekazanie wiedzy na temat funkcji opakowań w obrocie towarowym.
Literatura podstawowa1) Danuta Kołożyn-Krajewska, Tadeusz Sikora, Towaroznawstwo żywności, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009 2) Franciszek Świderski Red., Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii, Wydawnictwo SGGW, 2010 3) Franciszek Świderski Red., Towaroznawstwo żywności przetworzonej, Wydawnictwo SGGW, 2009 4) Marek Zin red., Ocena żywności i żywienia, Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi