Podstawy żywienia człowieka

2020L

Kod przedmiotu93S1O-PZC
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Organizacja zajęć. Zapoznanie z sylabusem. Zasady BHP – 1 h; 2. Podstawowa (PPM) i całkowita (CPM) przemiana materii – 2 h; 3. Określanie wartości energetycznej żywności – 2 h;4. Przewidywanie wpływu spożycia żywności na równowagę kwasowo-zasadową organizmu człowieka – 2 h;5.Ocena wartości odżywczej białka żywności metodami chemicznymi – 2 h; 6. Ocena zbilansowania energetycznego żywności – 2 h;7.Ocena gęstości żywieniowej żywności – 2 h 8. Ocena własnego jadłospisu różnymi metodami – 2 h;
Opis wykładów1. Bioenergetyka organizmu w żywieniu człowieka – 2 h;2. Wartość energetyczna żywności – 2 h; 3.Białka w żywieniu człowieka – 2 h; 4. Tłuszcze w żywieniu człowieka – 2 h; 5. Węglowodany w żywieniu człowieka – 2 h; 6. Składniki mineralne w żywieniu człowieka – 2 h; 7. Witaminy w żywieniu człowieka – 1 h; 8. Normy żywienia. Zasady układania prawidłowego jadłospisu – 2 h
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. roli składników pokarmowych w żywieniu człowieka. Zapoznanie z kryteriami oceny wartości odżywczej żywności oraz pojęciami zapotrzebowania organizmu człowieka i norm żywienia. Nabycie umiejętności wykorzystania norm żywienia do planowania i oceny sposobu żywienia człowieka.
Literatura podstawowa1) Gawęcki J. (red), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, PWN Warszawa, 2010 2) Gertig H., Przysławski J, Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu, PZWL Warszawa, 2008 3) Jarosz M. (red), Normy żywienia dla populacji Polski., IŻŻ Warszawa, 2017 4) Ciborowska H., Rudnicka A., , "Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, PZWL Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca1) EFSA, Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA), "Scientific opinion on principles for deriving and applying Dietary Reference Values, t. 8, EFSA Journal,, 2010
Uwagimax liczebność grupy ćw. 15 osób