Seminarium dyplomowe

2023Z

Kod przedmiotu93S1O-SEMD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzającewszystkie objęte programem studiów
Wymagania wstępne---
Opis ćwiczeńPoszerzenie wiedzy w zakresie studiowanego kierunku i obszaru związanego z realizowaną pracą dyplomową.
Opis wykładów---
Cel kształceniaPoszerzenie i wykorzystanie wiedzy z zakresu studiowanego kierunku w realizacji pracy dyplomowej. Dalsze doskonalenie umiejętności analizy wyników badań naukowych. Pogłębianie umiejętności korzystania z komputerowych technik edycji tekstu oraz graficznej prezentacji oraz doskonalenie umiejętności prawidłowego korzystania z różnych źródeł wiedzy i kształtowania prawidłowych postaw w zakresie poszanowania praw ich twórców i umiejętności dyskusji naukowej. Dalsze doskonalenie kształtowania kreatywności, samodyscypliny oraz umiejętności pracy w grupie.
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Czasopisma branżowe, dowolne, aktualne 2) Różni autorzy, Czasopisma naukowe, dowolne, aktualne 3) Różni autorzy, Inne rodzaje materiałów związanych z tematyką pracy dyplomowej, dowolne, aktualne
Literatura uzupełniająca
Uwagi