Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

2022L

Kod przedmiotu93S1O-SZJB
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBezpieczeństwo w produkcji roślinnej, Bezpieczeństwo w produkcji zwierzęcej, Biologiczne zagrożenia bezpieczeństwa żywności
Wymagania wstępneZnajomość zagrożeń bezpieczeństwa żywności
Opis ćwiczeńOpracowanie podstawowych elementów SZJiSZBŻ. Opracowanie polityki jakości i bezpieczeństwa żywności oraz celów. Opracowanie mapy procesów i ich opisu. Opracowanie planu HACCP i OPRP. Elementy obrony żywności i zapobiegania fałszowaniu żywności.
Opis wykładówCharakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa żywności – zagrożenia intencjonalne i przypadkowe. Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa żywności i środki nadzoru. Wymagania znormalizowanych systemów zarządzania jakością (ISO 9001, FSSC 22000+) i systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC). Audity w systemach zarządzania. Proces wdrażania SZJ i SZBŻ. Certyfikacja systemów zarządzania. Doskonalenie SZJ i SZBŻ.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat wybranych koncepcji zarządzania jakością i wymagań prawnych bezpieczeństwa żywności oraz obowiązkowych (GHP, GMP, HACCP) i dobrowolnych (ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC) systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz systemów zarządzania jakością (ISO 9001, FSSC 22000+).
Literatura podstawowa1) Zalewski R.I., Zarządzanie jakością w produkcji żywności, AE Poznań, 2008 2) Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN Warszawa, 2008 3) Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M, Zarządzanie jakością żywności, WNT Warszawa, 2005 4) Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności, C.H. Beck, W-wa, 2009
Literatura uzupełniająca1) ---, Problemy jakości, SigmaNot, aktualne 2) ---, Żywność.Nauka.Technologia.Jakość, PTTŻ, aktualne 3) Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M., Zarządzanie jakością żywności. Ujęcie technologiczno-menedżerskie, WNT Warszawa, 2005
Uwagi