Technologia i higiena produktów pochodzenia zwierzęcego 2

2022Z

Kod przedmiotu93S1O-THP2
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceOgólna technologia żywności; Mikrobiologia ogólna i żywności; Chemia żywności,
Wymagania wstępneznajomość zagadnień związanych z przedmiotami wprowadzającymi
Opis ćwiczeńZapoznanie się z ocena mleka surowego, jego jakością sensoryczną, mikrobiologiczną. Praktyczne okreslanie składu mleka i produktów mleczarskich również w aspekcie potencjalnych zafałszowań. Zapoznanie się z działaniem podstawowych instalacji mleczarskich z uwzględnieniem możliwości zapewniania bezpieczeństwa. Produkcja pilotażowa głównych produktów mleczarskich, ich ocena fizykochemiczna i mikrobiologiczna z wykorzystaniem narzędzi klasycznych i alternatywnych.
Opis wykładówPozyskiwanie mleka i obchodzenia się z mlekiem po udoju oraz w zakładzie przetwórczym. Skład, właściwości i jakość higieniczna mleka surowego. Jednostkowe procesy technologiczne stosowane w produkcji mleczarskiej. Podstawy technologii produktów mleczarskich ze szczególnym uwzględnieniem metod utrwalania produktów. Zanieczyszczenia, zafałszowania i sabotaż składu, właściwości, jakości higienicznej i trwałości mleka surowego i produktów mleczarskich. Rodzaje i metody wykrywania.
Cel kształceniaPrzekazanie studentom aktualnej wiedzy na temat jakości mleka surowego, kierunków jego przetwórstwa oraz technologii produktów mleczarskich, z uwzględnieniem aspektu jakości higienicznej.
Literatura podstawowa1) praca zbiorowa, Mleczarstwo Technika i Technologia, Tetra Pak, 2012 2) Ziajka Stefan (red.), Mleczarstwo- zagadnienia wybrane, t. 1 i 2, UWM (ART), 1997 i 200
Literatura uzupełniająca1) czasopismo, Przemysł Spożywczy, sigma not, 2) czasopismo, Przegląd Mleczarski, PHZSML SP.z o.o., 3) czasopismo, Forum mleczarskie, Nathusius investment, 4) czasopismo, Żywność.Nauka.Technologia.Jakość, PTTŻ,
Uwagi