Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Repetytorium
2
ZAL
Wykład
30
II - Podstawowe
Chemia ogólna i nieorganiczna
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Matematyka
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy ekonomii
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo w produkcji roślinnej
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Bezpieczeństwo w produkcji zwierzęcej
3
BRAK
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
12
18
15
Ekologia i ochrona środowiska
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wprowadzenie do bezpieczeństwa żywności
1
ZAL-O
Wykład
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Chemia organiczna z biochemią
7
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
45
Fizyka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Podstawy prawa
2
Statystyka
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Analiza sensoryczna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Chemia żywności
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Organizacja i zarządzanie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy żywienia człowieka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Prowadzenie działalności gospodarczej
2
III - Kierunkowe
Mikrobiologia ogólna i żywności
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Nadzór weterynaryjny i sanitarny w gospodarce żywnościowej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
Normalizacja, certyfikacja, akredytacja
1
ZAL-O
Wykład
15
Ogólna technologia żywności
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy towaroznawczej oceny żywności
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
Prawo żywnościowe
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 1
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Biologiczne zagrożenia bezpieczeństwa żywności
4
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
25
30
Przedmiot kierunkowy do wyboru 2
4
Technologia i higiena produktów pochodzenia roślinnego
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
60
30
Technologia i higiena produktów pochodzenia zwierzęcego 1
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
60
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Analiza i ocena jakości żywności
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Certyfikacja produktów żywnościowych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Miernictwo w ocenie jakości żywności
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Podstawy budowy oraz eksploatacji maszyn i urządzeń w przetwórstwie żywności
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Przedmiot kierunkowy do wyboru 3
4
Przedmiot kierunkowy do wyboru 4
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Technologia i higiena produktów pochodzenia zwierzęcego 2
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
60
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Ocena autentyczności i zafałszowań żywności
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 5
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 6
4
Przedmiot kierunkowy do wyboru 7
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 8
2
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Analiza ryzyka w łańcuchu żywnościowym
2
Logistyka w łańcuchu żywnościowym
2
Ochrona zdrowia publicznego
2
Praca dyplomowa
15
ZAL
Pracownia dyplomowa
150
Przedmiot kierunkowy do wyboru 10
3
Przedmiot kierunkowy do wyboru 9
4
Seminarium dyplomowe
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
30,0