Kryminologia - studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Kryminologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Etyka prawnicza
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Komunikacja interpersonalna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Prawoznawstwo
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Wstęp do psychologii
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
III - Kierunkowe
Kontrola przestępczości
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Patologie społeczne
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Zajęcia fakultatywne I
3
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Wiktymologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
III - Kierunkowe
Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Podstawy psychiatrii sądowej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Prawo karne I
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Prawo wykroczeń
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Psychologia kryminalna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Suicydologia
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Zajęcia fakultatywne II
3
SUMA
29,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Metodologia badań kryminologicznych
2
Teorie kryminologiczne
2
III - Kierunkowe
Medycyna sądowa
3
Ochrona praw ofiar przestępstw
3
Postępowanie karne I
5
Prawo karne II
4
Prawo rodzinne i nieletnich
4
Zajęcia fakultatywne III
3
SUMA
28,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Fenomenologia kryminalna
3
Proseminarium
1
III - Kierunkowe
Czynności operacyjno-rozpoznawcze
2
Podstawy identyfikacji kryminalistycznej
3
Postępowanie karne II
5
Prawo karne III
4
Prawo karne wykonawcze
4
Zajęcia fakultatywne IV
3
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
33,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Polityka kryminalna
4
III - Kierunkowe
Prawo karne skarbowe
4
Przestępczość białych kołnierzyków
3
Resocjalizacja
3
Seminarium i praca dyplomowa I
2
Zajęcia fakultatywne V
4
Zajęcia fakultatywne VI
4
Zajęcia fakultatywne VII
7,5
SUMA
31,5

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Cyberprzestępczość
4
III - Kierunkowe
Seminarium i praca dyplomowa II
8
Zajęcia fakultatywne IX
4
Zajęcia fakultatywne VIII
4
Zajęcia fakultatywne XI
4
SUMA
28,0