Czynności operacyjno-rozpoznawcze

Operational and Exploratory Activities

2022L

Kod przedmiotu94N1O-COR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Kudła, Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych policji: aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Defin, 2018 2) D. Szumiło-Kulczycka , Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, LexisNexis, 2012 3) A. Szumski, Wykorzystanie taktyki i techniki kryminalistycznej w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, Wrocław, 2010 4) J. Widacki, Kryminalistyka, Beck, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi