Komunikacja interpersonalna

Interpersonal Communication

2021Z

Kod przedmiotu94N1O-KOMI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Nauka o komunikowaniu – podstawowe pojęcia, kanały i modele komunikacji. 2. Komunikacja a zrozumienie, niezrozumienie, nieporozumienie. 3. Elementy sytuacji komunikacyjnej (czas, otoczenie, przestrzeń interpersonalna, prezentacja). 4. Komunikacja werbalna (m. in. wypowiedzi, umiejętność słuchania, zadawanie i funkcje pytań, milczenie jako technika komunikacyjna). 5. Komunikacja niewerbalna ( m. in. mimika twarzy, kontakt wzrokowy, gestykulacja, ruchy głową, pozycja ciała, dystans fizyczny, kanał wokalny/głos, dźwięki paralingwistyczne, dotyk). 6. Diagnoza partnera komunikacji. 7.Nieporozumienia komunikacyjne jako źródło konfliktów i sporów prawnych. 8. Kłamstwo i jego wykrywanie. 9. Komunikacja interpersonalna podczas negocjacji, mediacji, postępowania sądowego. ,ĆWICZENIA:1. Dyskurs teoretyczny i praktyczny. Zasady dyskursu praktycznego. 2. Umiejętność przekonywania w pracy prawnika. Retoryka, erystyka a etyka. Argumenty ad rem, fortele erystyczne, argumenty prawnicze. 3. Wystąpienia publiczne (autoprezentacja), dyskusja. Mowy sądowe. 4. Kompetencje komunikacyjne. 5. Kompetencje retoryczne. 6. Kompetencje negocjacyjne.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Jabłońska-Bonca, K.Zeidler, Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji, Warszawa, 2016 2) A.Kalisz, A.Zienkiewicz, Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne, Warszawa, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi