Kontrola przestępczości

Crime Control

2021Z

Kod przedmiotu94N1O-KONP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dobkowski J, Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Warszawa, 2007 2) Pawluczuk B, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa, 2008 3) Mądrzejowski W, Przestępczość zorganizowana: system zwalczania, Warszawa, 2015 4) Pływaczewski E, Przestępczość XXI wieku: szanse i wyzwania dla kryminologów, Warszawa, 2020 5) Hołyst B, Kryminologia, Warszawa, 2016 6) Pływaczewski E, Filipkowski W, Przestępczość XXI wieku. Zapobieganie i zwalczanie. Problemy techniczno-informatyczne, t. 1-2, Warszawa, 2015 7) B. Hołyst, Bezpieczeństwo ogólne problemy badawcze, t. 1, Warszawa, 2014 8) B. Hołyst, Bezpieczeństwo społeczne, t. 3, Warszawa, 2015 9) Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków, 2002 10) W. Filipkowski, Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym, Kraków, 2004 11) J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi