Metodologia badań kryminologicznych

Criminal Research Methods

2022Z

Kod przedmiotu94N1O-MBK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Babbie E, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 2) Błachut J, Problemy związane z pomiarem przestępczości, Wolters Kluwer Polska, 2007 3) Nowak S. , Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi