Medycyna sądowa

Forensic Medicine

2022Z

Kod przedmiotu94N1O-MDS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) DiMaio V., DiMaio D., Medycyna sądowa, Urban&Partner, 2003 2) Grzegorz Teresiński Redakcja naukowa, Medycyna sądowa Tanatologia, t. I, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi