Podstawy identyfikacji kryminalistycznej

Fundamentals of Forensic Identification

2022L

Kod przedmiotu94N1O-PIK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński , Kryminalistyka czyli rzecz o metodach śledczych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011 2) J. Widacki, Kryminalistyka, Beck, 2018 3) M. Kała, D.Wilk, J. Wójcikiewicz, Ekspertyza sądowa, Wolters Kluwer, 2017 4) J. Moszczyński, Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych. Przyczyny i zakres stosowania subiektywnych ocen w wybranych metodach identyfikacji człowieka, UWM, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi