Postępowanie karne I

Criminal Procedure I

2022Z

Kod przedmiotu94N1O-PKRI
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Zagrodnik, R.Koper, K.Marszał, K.Zgryzek, Proces karny, Wolters Kluwer Polska, 2019 2) S.Waltoś, P.Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer Polska, 2018 3) J.Skorupka (red.), Proces karny , Wolters Kluwer Polska, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi