Prawo karne II

Criminal Law II

2022Z

Kod przedmiotu94N1O-PKRII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi