Prawo karne skarbowe

Penal Enforcement Law

2023Z

Kod przedmiotu94N1O-PKS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo i proces karny skarbowy, C.H. Beck, 2019, s. 474 2) I. Sepioło-Jankowska, Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck, 2017, s. 316
Literatura uzupełniająca
Uwagi