Polityka kryminalna

Criminal Policy

2023Z

Kod przedmiotu94N1O-POLK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Stańdo-Kawecka, Polityka karna i penitencjarna między punitywizmem i menedżeryzmem, Warszawa, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi