Podstawy psychiatrii sądowej

Fundamentals of Forensic Psychiatry

2021L

Kod przedmiotu94N1O-PPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńocena stanu psychicznego, charakteropatia, socjopatia, psychopatia. Halucynacje, urojenia, agresja, uzależnienie - zmiany w zachowaniu,
Opis wykładówsychozy, opiniowanie sądowo- psychiatryczne, opinia biegłego, upośledzenie umysłowe, przesłanki niepoczytalności, fobie, zaburzenia pourazowe, amnezja
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bilikiewicz A, Psychiatria kliniczna , t. I, PZWL , 1988 2) Bilikiewicz A., Landowski L., Radziwiłłowicz P, Psychiatria. Repetytorium, PZWL , 2003 3) Hajdukiewicz D, Podstawy prawne opiniowania sądowo-psychiatrycznego w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2007 4) Eichstaedt K, Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, Wolters Kluwer Polska, 2017 5) Szczechowicz K, Przyczyny niepoczytalności i umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym sprawcy śmierci człowieka, Volumina.pl, Daniel Krzanowski, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwaginie