Prawo karne I

Criminal Law I

2021L

Kod przedmiotu94N1O-PRI
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Gardocki, Prawo karne , Warszawa, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi