Prawo karne III

Criminal Law III

2022L

Kod przedmiotu94N1O-PRKIII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Bojarski (red.), Szczególne dziedziny prawa karnego : prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe , Warszawa, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi