Prawo rodzinne i nieletnich

Family and Juvenile Law

2022Z

Kod przedmiotu94N1O-PRN
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gromek K., Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, LexisNexis Polska, 2004 2) Gaberle A., Korcyl-Wolska M., Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ARCHE, 2002 3) Tryniszewska K., Prawo rodzinne , Wolters Kluwer Polska, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi