Praktyka zawodowa

Practical Training

2022L

Kod przedmiotu94N1O-PRZA
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pływaczewski E.W. i inni, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, C.H. Beck, 2019 2) Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Arche, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi