Psychologia kryminalna

Criminal Psychology

2021L

Kod przedmiotu94N1O-PSK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńUpośledzenie umysłowe, zachowania agresywne, zaburzenia zachowania, nieletni sprawca czynu karalnego, syndrom sztokholmski, sprawca przestępstwa na tle seksualnym, osobowość zabójcy. Ofiara i jej cechy ,
Opis wykładówabójstwo w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego, Profil psychiczny zabójcy. Typologia sprawców zabójstw, profil sprawcy działającego w grupie przestępczej; sprawcy przestępstw uzależnieni od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Zaburzenia preferencji seksualnych- środki zabezpieczające i specjalne
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ciosek Mieczysław , Psychologia sądowa i penitencjarna. , t. 1, Wyd. Prawnicze, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwaginie