Seminarium i praca dyplomowa I

Seminar and Diploma Thesis I

2023Z

Kod przedmiotu94N1O-SPDI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 2) Błachut J, Problemy związane z pomiarem przestępczości, wyd. Wolters Kluwer Polska, 2007 3) Nowak S., Metodologia badań społecznych, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi