Seminarium i praca dyplomowa II

Seminar and Diploma Thesis II

2023L

Kod przedmiotu94N1O-SPDII
Punkty ECTS 8
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 2) Błachut J., Problemy związane z pomiarem przestępczości , Wolters Kluwer Polska, 2007 3) Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi