Suicydologia

Suicidology

2021L

Kod przedmiotu94N1O-SUI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bednarski L., Urbanek A., Śmierć Samobójcza - perspektywa kryminalistyczna i pedagogiczna, Impuls, 2012, s. 252 2) Burdziak K., Samobójstwo w prawie polskim, Wolters Kluwer, 2019, s. 272 3) Gawliński A., Namowa lub pomoc w samobójstwie. Aspekty kryminalistyczne i kryminologiczne, Wydawnictwo Kryminalistyczne, 2017, s. 320 4) Hołyst B., Suicydologia, LexisNexis, 2012, s. 1368
Literatura uzupełniająca
Uwagi