Teorie kryminologiczne

Criminology Theories

2022Z

Kod przedmiotu94N1O-TEOK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Arche, 2001, s. 88-187 2) A. Siemaszko, Granice tolerancji. O koncepcjach zachowań dewiacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, s. całość
Literatura uzupełniająca
Uwagi