Wstęp do psychologii

Introduction to Psychology

2021Z

Kod przedmiotu94N1O-WDP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gerrig, R., Zimbardo, P. G. , Psychologia i życie, PWN, 2006 2) Hock, R. , 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii , Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003 3) Łukaszewski, W., Wielkie pytania psychologii, Smak Słowa., 2015 4) Mietzel, G., Wprowadzenie do psychologii., GWP, 2003 5) Strelau J. (red.)., Psychologia. Podręcznik akademicki. , t. 1 i 2. , GWP, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi