Wiktymologia

Victimology

2021L

Kod przedmiotu94N1O-WIKT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówEFINICJE I KLASYFIKACJE OFIAR, RYS HISTORYCZNY WIKTYMOLOGII, GENEZA I CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA WIKTYMIZACJI KRYMINALNEJ, SKUTKI PRZESTĘPSTWA DLA OFIARY I MOŻLIWOŚCI ICH PRZEZWYCIĘŻANIA, ,ĆWICZENIA:MIĘDZYNARODOWE POWSZECHNE STANDARDY PRAW OFIAR, INSTYTUCJONALNA FORMA OFIAROM PRZESTĘPSTW, OMÓWIENIE PROBLEMATYKI OFIAR WYBRANYCH PRZESTĘPSTW
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bieńkowska E., Wiktymologia , Wolters Kluwer, 2018 2) Falandysz L., Wiktymologia , Wiedza Powszechna , 1979 3) Hołyst B., Wiktymologia , Wolters Kluwer, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi