Zajęcia fakultatywne II

Elective Courses II

2021L

Kod przedmiotu94N1O-ZFAKII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi