Zajęcia fakultatywne IV

Elective Courses IV

2022L

Kod przedmiotu94N1O-ZFAKIV
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi