Zajęcia fakultatywne V

Elective Courses V

2023Z

Kod przedmiotu94N1O-ZFAKV
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi