Zajęcia fakultatywne XI

Elective Courses XI

2023L

Kod przedmiotu94N1O-ZFAKXI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi