Filologia germańska - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filologia germańska

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język łaciński
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w humanistyce
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Gramatyka praktyczna I
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Konwersacje z leksyką I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Ćwiczenia receptywno-dyskursywne I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ćwiczenia z pisania I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Kultura języka polskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wiedza o akwizycji i nauce języków
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wiedza o krajach niemieckojęzycznych
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wstęp do literaturoznawstwa
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Fonetyka I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Gramatyka praktyczna II
3
EGZ
Ćwiczenia
30
Konwersacje z leksyką II
4
EGZ
Ćwiczenia
60
Ćwiczenia receptywno-dyskursywne II
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Ćwiczenia z pisania II
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka niemieckiego I
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia literatury krajów niemieckojęzycznych I
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wstęp do językoznawstwa
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wstęp do teorii przekładu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Historia filozofii
2
ZAL-O
Wykład
30
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Fonetyka II
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Gramatyka praktyczna III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Konwersacje z leksyką III
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ćwiczenia receptywno-dyskursywne III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ćwiczenia z pisania III
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka niemieckiego II
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia literatury krajów niemieckojęzycznych II
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Proseminarium I
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie pisemne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty translatorskie – turystyka
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
32,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Gramatyka praktyczna IV
3
EGZ
Ćwiczenia
60
Konwersacje z leksyką IV
4
EGZ
Ćwiczenia
60
Ćwiczenia z pisania IV
1,5
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Historia literatury krajów niemieckojęzycznych III
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Proseminarium II
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie ustne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty translatorskie – język medyczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane zagadnienia językoznawcze
2
ZAL-O
Wykład
30
Wybrane zagadnienia kulturoznawcze
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane zagadnienia literatury I
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
28,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Gramatyka praktyczna V
2,5
EGZ
Ćwiczenia
30
Pisanie akademickie
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Sprawności zintegrowane I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
60
III - Kierunkowe
Historia języka niemieckiego
2,5
EGZ
Wykład
30
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty translatorskie – komunikacja społeczna i media
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wprowadzenie do frazeologii
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Wybrane zagadnienia literatury II
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny I
2
ZAL-O
Wykład
30
Związki interkulturowe w literaturze
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
29,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Gramatyka tekstu
4
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Sprawności zintegrowane II
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka kontrastywna
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa II
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty translatorskie – biznes
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wiedza o społeczeństwie krajów niemieckojęzycznych
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane zagadnienia literatury III
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny II
2
ZAL-O
Wykład
30
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
3
ZAL-O
Praktyki
80
SUMA
31,0