Wykład ogólnowydziałowy

Faculty-wide Lecture

2021L

Kod przedmiotu1400SXO-WOW1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi