Ćwiczenia z pisania I

Writing Practice I

2021Z

Kod przedmiotu95S1O-CPI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńćwiczenia przygotowujące do pisania tekstów użytkowych, zaczynając od właściwego doboru słownictwa, a następnie poprzez tworzenie zdań lub fragmentów tekstu; wykonywanie zadań uświadamiających elementy spójności tekstu; w ramach prowadzenia korespondencji pisanie listów prywatnych zawierających elementy sprawozdania lub opisu w oparciu o własne doświadczenia, emocje lub wydarzenia; w ramach pisania kreatywnego tworzenie krótkich opowiadań (np. na podstawie historyjki obrazkowej, historyjki kryminalnej, historyjki fantastycznej itp.); doskonalenie potrzebnych struktur leksykalno-gramatycznych, stylistycznych środków wyrazu z zachowaniem odpowiedniej formy
Opis wykładówIA:ćwiczenia przygotowujące do pisania tekstów użytkowych, zaczynając od właściwego doboru słownictwa, a następnie poprzez tworzenie zdań lub fragmentów tekstu; wykonywanie zadań uświadamiających elementy spójności tekstu; w ramach prowadzenia korespondencji pisanie listów prywatnych zawierających elementy sprawozdania lub opisu w oparciu o własne doświadczenia, emocje lub wydarzenia; w ramach pisania kreatywnego tworzenie krótkich opowiadań (np. na podstawie historyjki obrazkowej, historyjki kryminalnej, historyjki fantastycznej itp.); doskonalenie potrzebnych struktur leksykalno-gramatycznych, stylistycznych środków wyrazu z zachowaniem odpowiedniej formy.
Cel kształceniaDoskonalenie umiejętności pisania tekstów w języku niemieckim z zachowaniem poprawności językowej, gatunkowej, konstrukcyjnej i tematycznej; uświadamianie i stosowanie zasad ortografii i interpunkcji.
Literatura podstawowa1) Claus Gigl, Claus Gigl, Klett 10-Minuten-Training Deutsch Aufsatz Texte schreiben 5./6. Klasse: Kleine Lernportionen für jeden Tag, Klett Verlag, 2017 2) Gerhard Widmann, Bildergeschichte. Aufsatz 4.-5., Hauschka Verlag, 2015 3) Hubert Eichheim, Guenther Storch, Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch. Uebungsbuch, Klett Verlag, 2000 4) Anneli Billina, Lesen und Schreiben A2, Hueber Verlag, 2012
Literatura uzupełniająca1) Andrea Frater, Uta Loumiotis, Nicole Schaefer, Simone Weidinger, Mit Erfolg zum Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1, Klett Verlag, 2000 2) Illya Kozyrev, Briefe schreiben: Deutsch als Fremdsprache, Übungen für A2 und B1, Books on Demand, 2019 3) , materiały własne, ,
UwagiMożliwy jest zdalny tryb realizacji zajęć i uzyskiwania zaliczeń.