Ćwiczenia receptywno-dyskursywne I

Receptive and Discursive Language Exercises I

2021Z

Kod przedmiotu95S1O-CRDI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńW trakcie zajęć studenci słuchają krótkich wypowiedzi realizowanych przez rodzimych użytkowników języka niemieckiego na różne tematy z poziomu A2/B1, konfrontowani są w materiałami audio, bądź audiowizualnymi na różne tematy. Studenci wykonują ćwiczenia prawda/fałsz, zadania wielokrotnego wyboru, uzupełniają brakujące informacje, sporządzają krótką notatkę z usłyszanych nagra
Opis wykładówIA:W trakcie zajęć studenci słuchają krótkich wypowiedzi realizowanych przez rodzimych użytkowników języka niemieckiego na różne tematy z poziomu A2/B1, konfrontowani są w materiałami audio, bądź audiowizualnymi na różne tematy. Studenci wykonują ćwiczenia prawda/fałsz, zadania wielokrotnego wyboru, uzupełniają brakujące informacje, sporządzają krótką notatkę z usłyszanych nagrań
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, materiały audio i audiowizualne z podręcznika Aspekte B1 plus, t. -, Klett, - 2) -, materiały audio i audiowizualne w formie podcastów i filmów z różnych źródeł (dopasowane do tematyki omawianej na zajęciach z konwersacji oraz dostosowane do wymaganego poziomu językowego) przygotowane przez prowadzącego zajęcia w szczegó lności z platformy Deutsche Welle , -, - 3) -, materiały audio z podręcznika Studio 21, B1.1, Cornelsen, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi