Ćwiczenia receptywno-dyskursywne II

Receptive and Discursive Language Exercises II

2021L

Kod przedmiotu95S1O-CRDII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńW trakcie zajęć studenci słuchają dłuższych wypowiedzi rodzimych użytkowników języka niemieckiego (w tym w różnych wariantach języka niemieckiego i dialektach) na różne tematy omawiane na poziomie B1+, konfrontowani są w materiałami audio, bądź audiowizualnymi. Studenci wykonują ćwiczenia prawda/fałsz, uzupełniają brakujące informacje, sporządzają krótką notatkę z usłyszanych nagrań. Notatki sporządzane w trakcie słuchania służą budowaniu krótkich wypowiedzi ustnych i pisemnych
Opis wykładówIA:W trakcie zajęć studenci słuchają dłuższych wypowiedzi rodzimych użytkowników języka niemieckiego (w tym w różnych wariantach języka niemieckiego i dialektach) na różne tematy omawiane na poziomie B1+, konfrontowani są w materiałami audio, bądź audiowizualnymi. Studenci wykonują ćwiczenia prawda/fałsz, uzupełniają brakujące informacje, sporządzają krótką notatkę z usłyszanych nagrań. Notatki sporządzane w trakcie słuchania służą budowaniu krótkich wypowiedzi ustnych i pisemnych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Koithan, U., Schmitz, H., Sieber, T., Sonntag R. , materiały audio i audiowizualne z podręcznika Aspekte B1 plus, t. -, -, 2014, s. - 2) -, materiały audio i audiowizualne w formie podcastów i filmów z różnych źródeł (dopasowane do tematyki omawianej na zajęciach z konwersacji oraz dostosowane do wymaganego poziomu językowego), materiały audio i audiowizualne z platformy Deutsche Welle z poziomu B1/B1+, -, - 3) Funk, H., Kuhn, Ch., Winzer-Kiontke, B. , Studio 21. B1.2, Cornelsen, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi