Ćwiczenia receptywno-dyskursywne III

Receptive and Discursive Language Exercises III

2022Z

Kod przedmiotu95S1O-CRDIII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńpogłębianie umiejętności słuchania ze zrozumieniem na poziomie B1+/B2, kształcenie umiejętności odszukania konkretnych informacji w tekstach słuchanych i wykorzystania ich w dłuższych wypowiedziach ustnych i pisemnych, poszerzanie wiedzy interkulturowej, wiedzy o świecie oraz słownictwa w obrębie opracowywanych obszarów tematycznych.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, materiały audio i audiowizualne z podręcznika Aspekte neu B1 plus, Aspekte B2 neu, t. -, -, - 2) -, materiały audio i audiowizualne w formie podcastów i filmów z różnych źródeł (dopasowane do tematyki omawianej na zajęciach z konwersacji oraz dostosowane do wymaganego poziomu językowego) przygotowane przez prowadzącego zajęcia, -, - 3) , teksty słuchane z różnych podręczników z poziomu B2, tematycznie dopasowane do treści omawianych na zjaęciach z konwersacji, ,
Literatura uzupełniająca
Uwagi-