Fonetyka I

Phonetics I

2021L

Kod przedmiotu95S1O-FONI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Doris Middelmann, Sprechen – Hören – Sprechen Übungen zur deutschen Aussprache, t. -, Hueber, 2016, s. - 2) U. Hirschfeld, K. Reinke, E. Stock, Phonetik intensiv. Aussprachetraining., t. -, Klett, 2019, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi