Gramatyka praktyczna I

Practical Grammar I

2021Z

Kod przedmiotu95S1O-GPI
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńRzeczownik: określanie rodzaju rzeczownika; liczba mnoga rzeczownika; homonimy; typy deklinacji rzeczownika; rzeczowniki złożone; rekcja rzeczownika / Zaimek osobowy / Czasownik: odmiana czasowników słabych, mocnych i mieszanych w czasie teraźniejszym; zasady tworzenia i użycia czasów: Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I; przyimkowa i bezprzyimkowa rekcja czasownika, przysłówki zaimkowe; czasowniki przechodnie i nieprzechodnie; czasowniki zwrotne; tryb rozkazujący / Rodzajnik: odmiana rodzajnika określonego i nieokreślonego; użycie rzeczownika bez rodzajnika
Opis wykładówIA:Rzeczownik: określanie rodzaju rzeczownika; liczba mnoga rzeczownika; homonimy; typy deklinacji rzeczownika; rzeczowniki złożone; rekcja rzeczownika / Zaimek osobowy / Czasownik: odmiana czasowników słabych, mocnych i mieszanych w czasie teraźniejszym; zasady tworzenia i użycia czasów: Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I; przyimkowa i bezprzyimkowa rekcja czasownika, przysłówki zaimkowe; czasowniki przechodnie i nieprzechodnie; czasowniki zwrotne; tryb rozkazujący / Rodzajnik: odmiana rodzajnika określonego i nieokreślonego; użycie rzeczownika bez rodzajnika.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi-