Gramatyka praktyczna II

Practical Grammar II

2021L

Kod przedmiotu95S1O-GPII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńTematyka zajęć koncentruje się wokół takich zagadnień gramatycznych, jak: czasownik (zasady użycia czasowników rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych, odmiana i znaczenie czasowników modalnych w wypowiedzi obiektywnej, zasady tworzenia i użycia strony biernej, zaimek dzierżawczy), przymiotnik (deklinacja po rodzajniku, zaimku dzierżawczym i przeczeniu kein).
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dreyer/Schmitt, Lehr- und Übungsbuch aktuell, t. -, Hueber, 2009, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi-