Gramatyka praktyczna IV

Practical Grammar IV

2022L

Kod przedmiotu95S1O-GPIV
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPraca na ćwiczeniach z gramatyki praktycznej w semestrze IV koncentruje się na takich zagadnieniach gramatycznych, jak: przymiotnik (deklinacja, stopniowanie, rekcja), imiesłowy (Partizip I i Partizip II w roli przydawki i w funkcji rzeczownika), zdania przydawkowe (budowa, użycie, transformacje z użyciem przydawki rozwiniętej), Gerundivum, dopowiedzenie (Apposition), formy wyrażania zaprzeczenia (słowa przeczące, przeczenie z użyciem przedrostków i przyrostków), liczebniki główne i porządkowe.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hall/Scheiner, Übungsgrammatik. Deutsch als Fremndsprache für Fortgeschrittene, t. -, Hueber, 2001, s. - 2) Dreyer-Schmitt, Lehr- und Übungsbuch, t. -, Hueber, 2013, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi-