Gramatyka tekstu

Text Grammar

2023L

Kod przedmiotu95S1O-GRAT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńZajęcia służą podsumowaniu, utrwaleniu i rozszerzeniu wiedzy z zakresu składni języka niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak nominalizacja-werbalizacja, transformacje zdań prostych i złożonych, użycie werbalnych fraz składniowych.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Clamer/Heilmann/Röller, Übungsgrammatik für die Mittelstufe, t. -, Liebaug-Dartmann, 2002, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi-