Gramatyka kontrastywna

Contrastive Grammar

2023L

Kod przedmiotu95S1O-GRK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPrzedmiot gramatyki kontrastywnej i jej cele badawcze. Historia i stan badań w zakresie polsko-niemieckiej gramatyki kontrastywnej. Metody badań kontrastywnych. Interferencja językowa. Kontrasty morfologiczne, składniowe i leksykalne w języku polskim i niemieckim
Opis wykładówIA:Przedmiot gramatyki kontrastywnej i jej cele badawcze. Historia i stan badań w zakresie polsko-niemieckiej gramatyki kontrastywnej. Metody badań kontrastywnych. Interferencja językowa. Kontrasty morfologiczne, składniowe i leksykalne w języku polskim i niemieckim.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Morciniec, G. , Gramatyka kontrastywna. Wprowadzenie do polsko-niemieckiej gramatyki kontrastywnej, t. ,, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2016, s. ,
Literatura uzupełniająca
UwagiWarunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach bez względu na ich tryb (stacjonarny lub zdalny); zaliczenie wszystkich prac pisemnych (próg zaliczeniowy = 60%).