Gramatyka praktyczna V

2023Z

Kod przedmiotu95S1O-GRPV
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńW trakcie zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu składni zdań podrzędnie złożonych, ze szczególnym uwzględnieniem zdań: podmiotowych, dopełnieniowych, okolicznikowych czasu, sposobu, celu, przyczyny, skutku, zdań przyzwalających, wynikowych, warunkowych, przydawkowych.
Opis wykładówIA:W trakcie zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu składni zdań podrzędnie złożonych, ze szczególnym uwzględnieniem zdań: podmiotowych, dopełnieniowych, okolicznikowych czasu, sposobu, celu, przyczyny, skutku, zdań przyzwalających, wynikowych, warunkowych, przydawkowych. -
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hall/Scheiner, Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene, t. -, Hueber, 2001, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi-